Ver weg en Dichtbij


Dichtbij en ver weg… Goddelijke nabijheid en menselijke nabijheid. Dichtbij zoals je schaduw, of zoals je grote liefde je na aan het hart is. Maar ook goddelijke afstand en menselijke afstand. Een stad ver weg of het achterlaten van de grote liefde.
Sirius zoekt graag het contrast en dit concert is niet anders. Twee Bach-motetten en een aantal psalmen, een beetje Annie M.G. en een beetje Sinatra. En een bescheiden rol voor de echo in de verte.

Zondag 16 juli 2017 – 15 uur
Pelstergasthuiskerk te Groningen