Teksten & vertalingen

Bright morning stars are rising
Bright morning stars are rising
Bright morning stars are rising
Day is a’breaking
In my soul

Oh where are our dear fathers?
Oh where are our dear fathers?
They are down in the valley a’praying
Day is a’breaking
In my soul

Oh where are our dear mothers?
Oh where are our dear mothers?
They are gone to heaven a’shouting
Day is a’breaking
In my soul

Bright morning stars are rising
Bright morning stars are rising
Bright morning stars are rising
Day is a’breaking
In my soul


Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat populo:
Tu quae genuisti,
natura mirante,
tuum sanctum genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Lieve Moeder van de Verlosser,
altijd open hemelpoort,
en ster der zee,
help het vallende volk,
dat wil opstaan:
Gij, die voortbracht,
tot verbazing van alle schepselen,
uw God, die u voortbracht:
Maagd tevoren en daarna,
uit Gabriëls mond aanvaardend de groetenis,
ontferm U over de zondaars.


Idem


Lady Madonna, children at your feet
Wonder how you manage to make ends meet
Who finds the money when you pay the rent?
Did you think that money was heaven sent?

Friday night arrives without a suitcase
Sunday morning creeping like a nun
Monday’s child has learned to tie his bootlace
See how they run

Lady Madonna, baby at your breast
Wonders how you manage to feed the rest
See how they run

Lady Madonna lying on the bed
Listen to the music playing in your head (head)

Tuesday afternoon is never ending
Wednesday morning papers didn’t come
Thursday night, your stockings needed mending
See how they run

Lady Madonna, children at your feet
Wonder how you manage to make ends meet


Prime time blues
Prime time blues

Every day is a world of possibilities
Every day we’ve got to challenge our abilities
Every day we’re stifled by responsibilities
There’s no way to put your mind at ease

Everyday could be the day our dreams materialize
Everyday we’re forced to find another compromise
Everyday resembles life
Has a busy noon and a quiet night
Let tomorrow bring some peace of mind

In the middle of life
We’re on top of the world
In the middle of life
We’re riding high
In the middle of life
We’re on top of the world
In the middle of life
Oh!

In the middle of life
We’re on top of the world
But under pressure
Prime time blues
Prime time blues


Eternal Father, who didst all create,
In whom we live, and to whose bosom move,
To all men be Thy name known, which is Love,
Till its loud praises sound at heaven’s high gate.
Perfect Thy kingdom in our passing state,
That here on earth Thou may’st as well approve
Our service, as Thou ownest theirs above,
Whose joy we echo and in pain await.

Grant body and soul each day their daily bread:
And should in spite of grace fresh woe begin,
Even as our anger soon is past and dead
Be Thy remembrance mortal of our sin:
By Thee in paths of peace Thy sheep be led,
And in the vale of terror comforted.


Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit
De rimpels op je handen
Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht
Je bent zoveel veranderd
Ik werd niet wat je wou, maar papa luister nou
Ik doe de dingen die ik doe met m’n ogen dicht

Je was heel wat van plan
Maar daar kwam weinig van
Ik lever geen prestaties
Ik heb niet veel geleerd, deed alles net verkeerd
Heb moeite met relaties
Ik loop niet in de rij, ik breek en vecht me vrij
En doe de dingen die ik doe met m’n ogen dicht

Knoop je jas dicht, doe ‘n das om
Was eerst je handen
Kam je haren, recht je schouders
Denk aan je tanden
Blijf niet hangen, recht naar huis toe
Spreek met twee woorden
Stel je netjes voor, eet zoals ‘t hoort en zeg u!

Ik sta hier en ik zing, ik doe gewoon m’n ding
Dat moet je accepteren
Ach luister nou toch pa, het is nog niet te laat
Want leven kun je leren
Ik weet niet waar ik sta, loop niemand achterna
Maar doe de dingen die ik doe met m’n ogen dicht

Knoop je jas dicht, doe ‘n das om
Was eerst je handen
Kam je haren, recht je schouders
Denk aan je tanden
Blijf niet hangen, recht naar huis toe
Spreek met twee woorden
Stel je netjes voor, eet zoals ‘t hoort en zeg u!


Ik heb dezelfde ogen
En ik krijg jouw trekken om mijn mond
Vroeger was ik driftig
Vroeger was jij driftig
Maar we hebben onze rust gevonden
En we zitten naast elkaar
En we zeggen niet zoveel
Voor alles wat jij doet
Heb ik hetzelfde ritueel

Papa, ik lijk steeds meer op jou

Ik heb dezelfde handen
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid
Jij hebt jouw idee
Ik heb mijn idee
En we zwerven in gedachten
Maar we komen altijd thuis
De waarheid die je zocht
En die je nooit hebt gevonden
Ik zoek haar ook
En tevergeefs
Zolang ik leef

Want papa, ik lijk steeds meer op jou

Vroeger kon je steng zijn
En god ik heb je soms gehaat
Maar jouw woorden
Ze liggen op mijn lippen
En ik praat nu
Zoals jij vroeger praatte
Ik heb een goddeloos geloof
En ik hou van elke vrouw
En misschien ben ik geworden
Wat jij helemaal niet wou

Maar papa, ik lijk steeds meer op jou

En jij gelooft in god
Dus jij gaat naar de hemel
En ik geloof in niks
Dus we komen elkaar na de dood
Na de dood nooit meer tegen

Maar papa
Ik hou steeds meer van jou

Ik heb een goddeloos geloof
En ik hou van elke vrouw
En misschien ben ik geworden
Wat jij helemaal niet wou
Maar papa ik lijk steeds meer op jou
Ooh papa ik hou steeds meer van jou
Ooh papa ik lijk steeds meer op jou


Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui notre pain de
ce jour, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad.


Pater noster, qui es in cœlis:
sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat Regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in cœlo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad.


O Padre nostro, che ne’ cieli stai,
Santificato sia sempre il tuo nome.
E laude e grazia di ciò che ci fai
Avenga il regno tuo siccome pone
Questa orazion: tua volontà si faccia,
Siccome in cielo, in terra in unione.
Padre, dà oggi a noi pane, e ti piaccia
Che ne perdoni li peccati nostri;
Nè cosa noi facciam che ti dispiaccia.
E che noi perdoniam, tu ti dimostri
Esempio a noi per la tua gran virtute;
Acciò dal rio nemico ognun si schiostri.
Divino Padre, pien d’ogni salute,
Ancor ci guarda dalla tentazione
Dell’ infernal nemico, e sue ferute.
Sí che a te facciamo orazione,
Che meritiam tua grazia, e il regno vostro
A posseder vegniam con divozione.
Preghiam ti, Re di gloria e Signor nostro,
Che tu ci guardi da dolore: e fitto
Lamente abbiamo in te, col volto prostro.
Amen

O, onze Vader, die in de hemelen is,
geheiligd zij voor altijd Uw naam,
en dat de lof en de gunst daarvan ons toekomen.
Uw rijk kome, zoals dit gebed vraagt.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
Vader, Vader, geef ons vandaag brood,
En naar Uw wil, vergeef ons onze zonden;
En laat ons niet doen wat U mishaagt.
En opdat wij vergeven, toon ons
Het voorbeeld van Uw grote deugd;
Scheid ons van de kwade vijand.
Goddelijke Vader, vol van ieder heil,
Behoed ons ook voor de verleiding
van de helse vijand en zijn wreedheid.
Zo bidden wij U,
dat wij Uw vergeving verdienen
en in Uw rijk mogen komen met devotie.
Wij bidden U, glorieuze Koning en onze Heer,
dat U ons behoedt voor smart;
en dat wij met gebogen hoofd onze geest
vast op U richten.
Amen.

(vertaling: Rein de Vries)


When most I wink, then do mine eyes best see
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee
And darkly bright, are bright in dark directed
Then thou, whose shadow shadows doth make bright
How would thy shadow’s form, form happy show
To the dear day with thy much dearer light
When to unseeing eyes thy shade shines so!
How would, I say, mine eyes be blessed made
By looking on thee in the living day
When in dead night thy fair imperfect shadе
Through heavy sleep on sightless eyеs doth stay!
All days are nights to see till I see thee
And nights bright days when dreams do show thee me


All the leaves are brown (all the leaves are brown)
And the sky is gray (and the sky is gray)
I’ve been for a walk (I’ve been for a walk)
On a winter’s day (on a winter’s day)
I’d be safe and warm (I’d be safe and warm)
If I was in L.A. (if I was in L.A.)

California dreamin’ (California dreamin’)
On such a winter’s day

Stopped into a church
I passed along the way
Well, I got down on my knees (got down on my knees)
And I pretend to pray (I pretend to pray)
You know the preacher like the cold (preacher like the cold)
He knows I’m gonna stay (knows I’m gonna stay)

California dreamin’ (California dreamin’)
On such a winter’s day

All the leaves are brown (all the leaves are brown)
And the sky is gray (and the sky is gray)
I’ve been for a walk (I’ve been for a walk)
On a winter’s day (on a winter’s day)
If I didn’t tell her (if I didn’t tell her)
I could leave today (I could leave today)

California dreamin’ (California dreamin’)
On such a winter’s day (California dreamin’)
On such a winter’s day (California dreamin’)
On such a winter’s day